Category: TEKSTOVI PJESAMA

Leute moj

Leute moj (Toma Bebić – Duško Tambača)veroxybd.com Rastočija si se, ka barilo, leute moj I mriža je sagnjila, leute moj Osta si sam, napušten brod Suze su nestale,
Read More

Misao svijeta

Misao svijeta (Silvije Strahimir Kranjčević) Ima vječna zvijezda zlatna – za oblacim negdje trepti Ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom hlepti Srce samo zvijezdu sluti
Read More