Ako si ljubo pošla spat

Ako si ljubo pošla spat
(Narodna – Joško Ćaleta)

Ako si ljubo pošla spat kraj plavog mora
Da li me snivaš ljubljena kad sviće zora

Zvizde na nebu za tebe sjaju
Zvizde za tebe sjaju ljubo ljubljena

Još ove noći pivan ja pismice svoje
Da li ćeš doći ljubljena na grudi moje

Zvizde na nebu za tebe sjaju
Zvizde za tebe sjaju ljubo ljubljena