Misao svijeta

Misao svijeta
(Silvije Strahimir Kranjčević)

Ima vječna zvijezda zlatna – za oblacim negdje trepti
Ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom hlepti
Srce samo zvijezdu sluti – ideja je vječna, sama
Adamovo teži pleme k njojzi krvlju i suzama

Nitko ne zna, kad se rodi – možda pravo onog sata
Kada su se strašnom lupom zatvorila rajska vrata
Il’ su lažni ideali, ili laže ovo doba
Tko će otkrit ovu zvijezdu s ovu stranu našeg groba

Dizale se za njom ruke, one oči pune bola
Na podnožju Akropole, na proplanku kapitola
Sveta bašto Getsemanska, sveta vodo od Kedrona
Recite mi, gdje je ona tajna zvijezda vasiona


<- Povratak na popis pjesama