U poju se mala

U poju se, mala
(Narodna – Dinko Fio)

U poju se mala
Narančica vije

Nit’ od vitraj, mala
Nit’ od sunca žarka

Već divojka, mala
Od velika jada

Što je mati mala
Za udovca daje


<- Povratak na popis pjesama